தேடல்

தொடரிலக்கம் : SO1000மேலும் 
நாடு:United Arab Emirates
பால்:ஆண்
வயது:49 ஆண்டு
இராசி:மேஷம்
நட்சத்திரம்:அசுவினி
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை